Cyklotrasy

Nenáročná trasa – cez osadu U Moskali (13km, prevýšenie 400m)

https://sk.mapy.cz/s/nabovoreco

Mierne náročná trasa – Hrebeň Rače cez Úpratiská – Kalinov vrch (21km, stúpanie 553m)

https://sk.mapy.cz/s/pusudohute

Mierne náročná – Javorské – ponad Horelicu (22km, stúpanie 695m)

https://sk.mapy.cz/s/fepanucuzu

Stredne náročná – Drahošanka, Čierne, Liesková, Beskydok (34km, stúpanie 944m)

https://sk.mapy.cz/s/jedehejanu

Stredne Náročná – Tichá dolina cez Moskaľov (27,4km, stúpanie 851m)

https://sk.mapy.cz/s/pafacohuve

Stredne náročná – Tichá dolina, Moravské (31,5km, stúpanie 795m)

https://sk.mapy.cz/s/curuzugepe

Veľmi náročná trasa – Úpratiská, Zborov, Orol (28km, stúpanie 1504m)

https://sk.mapy.cz/s/fopuderoma

Veľmi náročná – Vreščovka, Poľsko (46km, stúpanie 1846m)

https://sk.mapy.cz/s/fezasapapo

Veľmi náročná – Husárik, Petránky, Semeteš, Turzovka (79km, stúpanie 1338m)

https://sk.mapy.cz/s/dosecekana